CUKROVKA = DIABETES

Diabetes mellitus ( cukrovka) je hormonálne ochorenie, ktoré sa prejavuje zvýšenou hladinou glukózy v krvi (hyperglykémia) a poruchou metabolizmu sacharidov v ľudskom tele.

Typy cukrovky:

Cukrovka 1. typu:

často má rýchly, dramatický začiatok, ktorý sa prejavuje zvýšeným smädom, močením a rýchlym rozvratom vnútorného prostredia organizmu. Vyskytuje sa prevažne u ľudí mladších ako 30 rokov, preto sa jej hovorí aj juvenilný diabetes. Organizmus si z neznámych dôvodov vytvára protilátky proti vlastným bunkám pankreasu (podžalúdkovej žľaze) a rýchlejšie alebo pomalšie ich ničí. Pacienti s touto formou cukrovky potrebujú prakticky od začiatku ochorenia injekcie inzulínu, bez neho by zomreli.

Cukrovka 2. typu:

v našej populácii je najčastejšia, tvorí viac ako 90 % prípadov ochorení na cukrovku. Často vzniká v dospelosti, po 40. roku života. Postihnutí sú väčšinou ľudia s vyššou telesnou hmotnosťou alebo obézni. Hladinu cukru v krvi je spočiatku možné kontrolovať diétou, pravidelnou fyzickou aktivitou, pomocou liekov a neskôr aj prostredníctvom inzulínových injekcií. Začiatok ochorenia nie je dramatický, často prebieha skryto, bez príznakov a prejaví sa až komplikáciami – napr. nehojacou sa ranou na nohe, ktorá môže viesť až k amputácii, poškodením obličiek, zraku a podobne.

Tehotenská cukrovka:

objavuje sa u 2 – 5 % všetkých tehotných žien, ale obyčajne odznieva po skončení tehotenstva. Ženy, ktoré mali tehotenskú cukrovku, majú zvýšené riziko vzniku cukrovky 2. typu v neskoršom veku. V súčasnosti sa v druhej polovici tehotenstva robí všetkým budúcim mamičkám záťažový test (tzv. pitie cukrovej vody), ktorý preukáže, či žena nie je postihnutá týmto typom diabetu. V prípade zistenej poruchy niekedy stačí len diéta, inokedy až liečba inzulínom, aby sa predišlo poškodeniu plodu.

Iné typy cukrovky:

ide o prípady cukrovky, ktorých príčina je jasná, napr. pri chronickom zápale podžalúdkovej žľazy, cukrovka vznikajúca na základe užívania niektorých liekov (kortikosteroidov) či kontaktu s chemikáliami.

Hraničné stavy: môžu byť predstupňom ochorenia. Nebezpečné sú najmä vtedy, ak sa spájajú so zvýšenými hodnotami krvného tlaku a zvýšenou hladinou tukov v krvi.

Príznaky cukrovky

1. zvýšený smäd a suchosť v ústach
2. časté močenie
3. výrazná únava a nedostatok energie
4. ustavičný pocit hladu
5. náhly úbytok na hmotnosti
6. suchá, svrbiaca pokožka
7. pomalé hojenie rán a odrenín
(Pri počiatočnej cukrovke 2. typu sú tieto príznaky menej výrazné a bez vyšetrenia krvi často toto ochorenie prebieha aj niekoľko rokov skryto.)