Ako na cukrovku? Príčiny, problémy a liečba

Cieľom dlhodobej liečby diabetes je zabrániť akútnym komplikáciám, zabezpečiť normálny vývoj v puberte, psychický vývoj a sociálnu integráciu chorého človeka.

Základným cieľom liečby je zníženie hladiny cukru v krvi, pretože následkom diabetu vzniká práve zvýšená hladina cukru v krvi, ktorá je pre ľudský organizmus škodlivá.
 

Tiež redukovať nadmerné močenie, malátnosť, opakované infekcie; zabrániť vývoju neskorých komplikácií diabetu (poškodenie očí, nervových zakončení, obličiek, veľkých ciev) a poskytnúť ľuďom s cukrovkou šancu na plnohodnotný život.

Základným cieľom liečby je zníženie hladiny cukru v krvi, pretože následkom diabetu vzniká práve zvýšená hladina cukru v krvi, ktorá je pre ľudský organizmus škodlivá.

Ak pacienti s diabetom nemajú dobre kontrolovanú hladinu cukru v krvi, vzniká zvýšené riziko rozvoja závažných komplikácií, akými sú ochorenie srdca, mozgová príhoda, zlyhanie obličiek, slepota, amputácie, nedostatočné prekrvenie vrátane porúch erekcie.

Viac ako 60 % pacientov s diabetom 2. typu nedosahuje odporúčané hodnoty hladiny cukru v krvi pri ich súčasnej liečbe. V niektorých prípadoch možno dosiahnuť optimálnu kontcukrovka, pacient, doktor, vyšetrenie, ordináciarolu glykémie buď
zmenou životného štýlu pomocou účinných tabliet na liečbu diabetu, v monoterapii alebo v kombinovanej liečbe. Tabletky znižujú hladinu cukru v krvi zvyšovaním produkcie inzulínu alebo znižovaním množstva vytvorenej glukózy, alebo pomáhajú inzulínu lepšie v organizme účinkovať,
inzulínovou terapiou – je dostupných niekoľko typov inzulínu, ktoré sa rozdeľujú na základe trvania a nástupu účinku – rýchle, krátko, stredne a dlhodobo účinkujúce inzulíny.

Niektoré typy liečby môžu spôsobovať priberanie na váhe a sú spojené so zvýšeným rizikom poklesu hladiny cukru v krvi pod fyziologické hodnoty (teda hodnoty u zdravého človeka) – vzniká hypoglykémia, ktorá môže viesť až ku kóme.

Čo je príčinou diabetu?

Dedičnosť. Zohráva významnú úlohu pre vznik diabetu 1. typu. Vedci odhalili niekoľko génov, ktoré zvyšujú vnímavosť na ochorenie, ani jeden z nich ho však priamo nezapríčiňuje.

Vírusy. Diabetes 1. typu sa často objavuje krátko po vírusovom infekčnom ochorení. Možnými pôvodcami sú vírusy, ktoré spôsobujú mumps, ružienku, a blízki príbuzní vírusu, ktorý spôsobuje detskú obrnu.

Autoimunita. Cukrovka 1. typu je autoimunitné ochorenie. Imunitný systém za normálnych okolností chráni pred chorobami. V tomto prípade však zabíja bunky v pankrease, ktoré vytvárajú inzulín.

Liečiť treba aj obezitu, vysoký krvný tlak aj cholesterol. Diabetes 2. typu sa často vyskytuje spolu s inými ochoreniami, ako je hypertenzia, vysoká hladina cholesterolu a obezita. Cieľom liečby diabetikov 2. typu by teda mali byť aj uvedené rizikové faktory
obezita je jedným zo závažných problémov, s ktorým sa pri liečbe diabetu 2. typu lekár stretáva,
vysoký krvný tlak – traja zo štyroch diabetikov 2. typu majú vysoký alebo zvýšený krvný tlak, zníženie krvného tlaku môže znížiť kardiovaskulárne riziko a s ním súvisiace úmrtia,
zvýšený cholesterol – pacienti s diabetom majú vysoké riziko vzniku infarktu myokardu a náhlej cievnej mozgovej príhody, čo býva komplikované zvýšenými hladinami cholesterolu, ktoré sa často vyskytujú u diabetikov 2. typu.

Beta bunky sú bunky v pankrease, ktoré produkujú inzulín. Ako sa diabetes zhoršuje, beta bunky produkujú čoraz menej inzulínu. Dokázalo sa, že znižovanie ich funkcie u diabetikov priamo súvisí so zhoršovaním kontroly hladiny cukru v krvi. Už v čase diagnózy ochorenia mnohým pacientom s cukrovkou fungujú beta bunky pankreasu len na 50 percent.

Liečba diabetu 2. typu založená na inkretínoch predstavuje novú skupinu liekov. Inkretíny sú hormóny v čreve človeka, ktoré pomáhajú telu správne spracovať cukor. Sekrécia jedného z kľúčových inkretínových hormónov, nazývaného GLP-1 je u diabetikov 2. typu narušená, čo môže byť jedným z dôvodov, prečo majú títo pacienti riziko vzniku vysokých hladín cukru v krvi. Navyše, prirodzene sa vyskytujúci GLP-1 má aj ďalšie priaznivé účinky na organizmus. K ním patrí regulácia príjmu potravy v závislosti od glykémie – znížená chuť do jedla a pomalšie vyprázdňovanie žalúdka pri zvýšenej hladine cukru v krvi, znižovanie krvného tlaku a zlepšovanie funkcie beta buniek pankreasu.

Liraglutid – inkretínový hormón je prvý jedenkrát denne podávaný hormón (GLP-1) schválený na liečbu diabetu 2. typu u dospelých. Má 97-percentnú zhodu s hormónom, ktorý sa prirodzene vyskytuje v ľudskom tele a zohráva dôležitú úlohu v udržaní optimálnej hladiny cukru v krvi. U diabetikov 2. typu je sekrécia aj funkcia GLP-1 často narušená. GLP-1 znižuje hladinu krvného cukru tým, že stimuluje uvoľňovanie inzulínu z beta buniek pankreasu a znižuje uvoľňovanie glukagónu z alfa buniek pankreasu, keď je hladina cukru v krvi vysoká, pričom zároveň spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka. Inzulín znižuje hladinu cukru v krvi zvýšením vychytávania cukru vo svaloch, v pečeni a tuku. Glukagón zvyšuje hladinu cukru v krvi uvoľňovaním zásob cukru z pečene. GLP-1 tiež znižuje telesnú hmotnosť a množstvo telesného tuku u diabetikov 2. typu mechanizmami zahŕňajúcimi zníženie pocitu hladu a zníženie energetického príjmu.

Aké najčastejšie problémy spôsobuje

Hyperglykémia – vysoká hladina cukru v krvi.
Bunky pri nej nie sú schopné pre nedostatok inzulínu spracovať glukózu a využiť ju ako zdroj energie. Má na svedomí poškodenie očí, obličiek, nervov, srdca a spôsobuje aj tzv. diabetickú nohu. Medzi najčastejšie príznaky hyperglykémie patrí časté močenie, malátnosť, únava, neschopnosť sústrediť sa.

Hypoglykémia – nízka hladina cukru v krvi.
Vážny stav, keď hladina cukru v krvi klesá pod dolnú hranicu normálnych hodnôt, t. j. pod 2,8 mmol/l. Poklesu hladiny cukru v krvi sa organizmus dokáže brániť využívaním zásobného cukru (glykogénu) iba krátky čas. Ak sa rýchlo neobnoví prísun glukózy, dochádza k vyčerpaniu zásob a prehĺbeniu hypoglykémie. Jej výsledkom je hypoglykemická kóma.
Príznaky: úzkosť, pocit hladu, jemný tras, zvýšený krvný tlak, bolesti hlavy, poruchy zraku, potenie, lepkavý pocit, búšenie srdca, slabosť, zmätenosť, dezorientácia, kóma.
Dôležité je mať pri sebe ako prevenciu kocku cukru, kúsok čokolády, hroznový cukor a podobne.

Kóma
Je stav hlbokého bezvedomia. V ťažších prípadoch postihnutý nereaguje ani na bolestivé podnety. Príčinou tohto stavu môže byť aj neliečená cukrovka.

Zdroj: https://zdravie.pravda.sk