Aspartám (E951) – chemická bojová látka, ktorá sa stala sladidlom

Jedná sa v súčasnosti o jednu z najkontroverznejších látok potravinárstva. Bolesti hlavy, zmeny nálady, depresie, nespavosť, hyperaktivita, rozostrené videnie, zvýšená chuť na jedlo, riziko vzniku rakoviny … to všetko môže mať na svedomí dlhodobé používanie umelého sladidla s názvom aspartám.

Aspartám (E951) bol náhodne objavený v roku 1965 pri hľadaní lieku proti žalúdočným vredom. Chemik James Schlatter si z nedbalosti oblizol prst jemne pokrytý touto tekutinou. Na jeho veľké prekvapenie pocítil mimoriadne sladkú chuť (Aspartám je asi 200 krát sladší než klasický krištálový cukor.). Objavila sa tak spásonosná nádej na náhradu sacharínu, pri ktorom bolo podozrenie, že vyvoláva rakovinu (avšak aj ten sa veselo používa dodnes).

Pozrite si reportáž americkej televiznej stanice FOX 5 NEWS (ENG):

Od tohto momentu sa začína temná a spletitá viac ako 20-ročná “vojna”. Najrôznejšie intervencie a záujmy politikov, armády, tajných služieb, finančníkov, farmaceutických spoločností i veľkých potravinárskych koncernov počas dvoch desiatok rokov súperili o klasifikáciu tejto látky. Presnejšie bojovali o to, či aspartam zostane bojovou chemickou látkou , ktorá celkom nepozorovane dokáže ovplyvniť nervovú činnosť človeka, vyvolať stratu pamäte a navodiť stav známy ako Alzheimerova choroba, alebo či sa stane lacným sladidlom, ktoré zvýši zisky mnohých potravinárskych koncernov. Nakoniec bohužiaľ vyhrala druhá možnosť.

Zatiaľčo oficiálne štatistiky uvádzajú, že konzumácia aspartámu spôsobila v USA smrť “iba” 300 osobám, a preto je stále považovaný za bezpečný, iní vedci a lekári presvedčivo dokazujú, že toto sladidlo poškodzuje zdravie a zabíja.

Pozrite si dokument Sweet misery, a poisoned world (ENG):

Čo všetko môže spôsobiť dlhodobé užívanie aspartámu?

  • vysoko malígne nádory mozgu – John Olney z Národného ústavu pre rakovinu v USA zistil, že v roku 1984, keď bolo v Spojených štátoch zavedené používanie aspartámu ako sladidla, stúpol počet týchto pripadov o 1310 osôb.
  • podiela sa na vzniku detského autizmu – v polovici 80 rokov bolo autizmom postihnuté v USA 1 dieťa z 10 000. Dnes trpí touto poruchou 1 zo 100 detí v školskom veku. (www.russelblaylockmd.com) Podľa doktora Russela Blaylocka je aspartám jednou zpríčin tohto enormného nárastu (spolu s glutamátom, floridmi v pitnej vode, hliníkom a nadmernou imunologickou stimuláciou pri nevhodnom systéme očkovania).
  • obezita a cukrovka – zvýšený výskyt týchto chorôb bol pozorovaný na pokusných zvieratách, ktoré pravidelne užívali aspartám.
  • je veľmi pravdepodobné, že sa toto sladidlo podieľa aj na tzv. syndróme vojny v Zálive (Trpí nim asi 100 000 zo 697 000 amerických vojakov, ktorý sa zúčasnili vojny v Perzkom zálive. Armáda USA zadarmo dostávala od vlády nápoje sladené aspartámom. Je zaujímavé, že touto poruchou trpia len príslušníci amerických oddielov. U francúzskych a českých vojakov pôsobiacich v rovnakej oblasti nebol spomínaný syndrón zaznamenaný. Tí spomenuté nápoje pili skôr výnimočne.)
  • ďalej dlhodobé užívanie aspartamu podľa všetkého spôsobuje: poškodenie tráviaceho ústrojenstva, zažívacie problémy, nevoľnosť, poškodenie pečene a obličiek, bolesti hlavy, zvýšený príjem jedla, rozostrené videnie, nespavosť, hyperaktivitu, poruchy nálady, depresie, zvýšený sklon k samovraždám, stratu energie, únavu, bolesti svalov a kĺbov, poruchy sluchu, riziko vzniku rôznych druhov rakoviny… a to by hádam aj stačilo.

Keďže o zákaze aspartámu sa v Európskej komisii len diskutuje, rozhodnutie zostáva opäť len na vás – zákazníkoch.

Zaujímavosť: Aspartám sa často pridáva do tzv. nízkoenergetických potravín, teda tých, ktoré by mali pomôcť pri znižovaní hmotnosti. Ako už však bolo povedané, užívanie aspartámu zvyšuje chuť na jedlo a tým pádom môže prispievať aj k zvyšovaniu hmotnosti.

(Zdroj: Informácie k článku som čerpal z knihy: prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. a prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. – Doba jedová, TRITON Praha/Kroměříž 2011, str. 21. – 26. , ktorú vám týmto odporúčam do pozornosti)

photo by: mrsdkrebs
 
Zdroj: https://www.i-potraviny.sk